Studia Podyplomowe Doctor Of Business Administration

Studia Podyplomowe

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

wykładowcy

LISTA WYKŁADOWCÓW

Do prowadzenia zajęć I edycji studiów DBA zaprosiliśmy:
dr hab. Katarzyna CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ

Kierownik Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa

prof. dr hab. inż. Michał CHORAŚ

Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Politechnika Bydgoska

Janusz CIESZYŃSKI

Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

dr hab. Joanna CYGLER, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. inż. Piotr DELA

Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Karolina GRENDA

Dyrektor Naczelny Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr hab. Jerzy KOSIŃSKI, prof. AMW

Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Robert KOŚLA

Główny Architekt Sektora Obronności i Bezpieczeństwa Narodowego w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w Microsoft

dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI, prof. AMW

Z-ca dyrektora, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

gen. broni Wiesław KUKUŁA

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej do 21.12.2022 r.

dr inż. Krzysztof LIDERMAN

Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

gen. bryg. Marek ŁAPIŃSKI

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

Renata Mieszkowska-Davidson

Prezes Davidson Consulting

gen. bryg. Karol Molenda

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW

Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Rafał SOBOLEWSKI

Dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

dr inż. Jakub SYTA

Z-ca dyrektora, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Ambasador Tomasz Szatkowski

Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Północnoatlantyckiej

kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, Prezydent Federacji Akademii Wojskowych

dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW

Prorektor ds. kształcenia i studenckich, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

mgr inż. Tomasz Wodziński

Architekt Bezpieczeństwa – Incydent Handler – manager SOC

Tomasz ZDZIKOT

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Przewodniczący Zespołu Doradców Społecznych Ministra Obrony Narodowej do spraw Cyberbezpieczeństwa