Studia Podyplomowe Doctor Of Business Administration

Studia Podyplomowe

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

program

PROGRAM STUDIÓW

Program zajęć

Zajęcia zostały podzielone na 5 bloków przedmiotowych, w ramach których przewidujemy ponad 20 zajęć tematycznych.

Badania nad bezpieczeństwem

Liczba godzin: 40

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Liczba godzin: 16

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Liczba godzin: 56

Zarządzanie usługami cyfrowymi

Liczba godzin: 48

Seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 16


Szczegółowe zagadnienia ujęte w programie studiów

Lp. Zagadnienia Liczba godzin
1. Badania nad bezpieczeństwem 40
1.1. Metodologia badań 8
1.2. Etyka 4
1.3. Prawa autorskie 4
1.4. Statystyka w badaniach 16
1.5. Badania finansowane przez NCBiR 4
1.6. Badania finansowane przez NCN 4
2. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym 16
2.1. Środowisko bezpieczeństwa XXI wieku 4
2.2. Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa UE i NATO 4
2.3. System bezpieczeństwa narodowego RP 8
3. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem 56
3.1. Paradygmaty cyberbezpieczeństwa 8
3.2.
3.3.
Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo w MON
8
3.4. Monitoring cyberbezpieczeństwa (Microsoft) 8
3.5. Monitoring cyberbezpieczeństwa (CISCO) 8
3.6. Rekonesans w cyberprzestrzeni 4
3.7. Dojrzałość systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji 8
3.8. Programy budowania świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa 4
3.9. Budowa i weryfikacja scenariuszy reakcji na cyberincydenty 4
3.10. AI w cyberbezpieczeństwie 4
4. Zarządzanie usługami cyfrowymi 48
4.1. Weryfikowanie poziomu gotowości na przypadki utraty ciągłości działania 8
4.2. Budowanie i rozwijanie strategii korporacyjnej 8
4.3. Narzędzia typu GRC (Governance, Risk & Control) 8
4.4. Zarządzanie projektami i programami 8
4.5. Modele współpracy ze startupami 4
4.6. Umowy dotyczące cyberbezpieczeństwa 4
4.7. Odpowiedzialność za niedochowanie należytej staranności 4
4.8. Dylematy cywilizacji cyfrowej 4
5. Seminarium dyplomowe 16