Studia Podyplomowe Doctor Of Business Administration

Studia Podyplomowe

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

O NAS

Dowiedz się więcej

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I USŁUGAMI CYFROWYMI

• Czas trwania: 2 semestry (11 zjazdów, 176 godzin)
• Liczba punktów ECTS: 30
• Język: polski
• Forma: niestacjonarnie (w trybie kontaktowym w Gdyni oraz Warszawie; w trybie zdalnym — jeżeli będzie tego wymagać sytuacja epidemiologiczna)
• I zjazd: 28/29 stycznia 2023 r.
• Uzyskany tytuł: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
• Czesne: 20 000 pln jednorazowo lub w 2 ratach po 10500 pln (dla pracowników spółek z grupy Poczty Polskiej S.A., Operatorów Usług Kluczowych oraz resortów siłowych przewidziano zniżkę 25%)
• Studia zostaną uruchomione w momencie zgromadzenia minimalnej liczby uczestników.

ZASADY REKRUTACJI

Warunkiem koniecznym dla wszystkich kandydatów jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera oraz posiadanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi, realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni w partnerstwie z Pocztą Polską S.A. lub studiów podyplomowych Master of Business Administration na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie lub studiów podyplomowych Master of Business Administration.
Aby zgłosić się na studia należy przesłać na adres e-mail (dba@amw.gdynia.pl) wymagane dokumenty:
• wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz dokument);
• życiorys;
• list motywacyjny;
• odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia;
• odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów MBA;
• podpisany dokument o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz dokument);
• zdjęcie w formacie jpg.
Po analizie dokumentów kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, podczas której dyskutowane będą kwestie związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem. Na podstawie zgromadzonych informacji komisja dokona oceny kandydatów biorąc również pod uwagę limity miejsc. Kolejno należy zapoznać się i zaakceptować regulamin studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej. Po pozytywnym rozpatrzeniu sylwetki kandydata, na adres e-mail zostanie przesłana stosowna informacja. Wnoszenie opłat odbędzie się po zawarciu umowy na pierwszym spotkaniu w ramach studiów. Liczba miejsc jest ograniczona.

O NAS

ZAPRASZAMY NA PIERWSZE W POLSCE STUDIA PODYPLOMOWE TYPU DBA Z ZAKRESU
ZARZĄDZANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I USŁUGAMI CYFROWYMI

Studia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom w zakresie pogłębienia wiedzy i umiejętności wyższej kadry zarządzającej odpowiedzialnej za budowanie odporności podmiotów z sektora publicznego, militarnego i prywatnego na zagrożenia z cyberprzestrzeni. Najlepsi wykładowcy Akademii Marynarki Wojennej oraz zaproszeni eksperci zapewnią rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa. Studia będą prowadzone we współpracy z Pocztą Polską będącą strategicznym partnerem.

o nas

Dlaczego warto?

KADRA EKSPERTÓW

Zaprosiliśmy praktyków i naukowców, którzy pomogą studentom identyfikować problemy badawcze, których rozwiązanie przyczyni się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce.


PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem narodowym, zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów badawczych oraz transferowania wyników działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.


KONKRETNA GRUPA DOCELOWA

Studia adresowane są do osób z kadry kierowniczej chcących zdobyć wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych i naukowych dotyczących zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi umiejscowionych w problematyce bezpieczeństwa narodowego.


WYJĄTKOWY PROGRAM

Nowatorski program kształcenia pozwoli słuchaczom nabyć umiejętności umożliwiające aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym oraz upowszechniać wyniki prowadzonej działalności naukowej. Słuchacze będą potrafili inicjować debatę oraz uczestniczyć w dyskursie naukowym dotyczącym zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi. Nabędą umiejętności planowania i realizacji indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć badawczych zarówno w środowisku krajowym jak i międzynarodowym z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych.